De dokter gaat digitaal

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de oncologische zorg onverminderd doorgegaan, maar zijn er aanzienlijk minder patiënten naar de ziekenhuizen verwezen. Die achterstand is deels ingehaald, maar voor de meeste kankersoorten blijven de cijfers nog steeds achter in vergelijking met het jaar ervoor. Aanleiding voor Karin Beelen, oncoloog in Rijnstate, om mensen vooral op het hart te drukken om niet met klachten te blijven rondlopen.

Hoe eerder, hoe beter
“Voor iemand met een kankersoort die niet snel uitzaait, hoeft een uitgestelde diagnose of behandeling niet per se tot een slechter vooruitzicht te leiden. Maar bij erg kwaadaardige kankersoorten is het van belang dat je er snel bij bent. Anders ontstaan er uitzaaiingen en dan is de ziekte vaak minder goed te genezen. Beoordeel dus niet zelf of iets wel of niet kan wachten, maar ga bij twijfel altijd naar de dokter.”

"Beoordeel niet zelf of iets wel of niet kan wachten, maar ga bij twijfel altijd naar de dokter"

Coronadrukte
In het Rijnstate is de oncologische zorg al ondanks de coronadrukte gewoon doorgegaan. “Daar ben ik heel dankbaar om. We hebben het zeker druk, maar dat is ook omdat we er voor iedereen zijn. Niet alleen voor coronapatiënten maar ook voor mensen met kanker of een andere ziekte. Wel krijgen we veel vragen van patiënten over de invloed van corona op hun behandeling, zoals of hun chemokuur of operatie wel doorgaat. Die vragen proberen we steeds zo goed mogelijk te beantwoorden.”

Anderhalve meter
Het ‘nieuwe normaal’ is inmiddels uiteraard ook doorgedrongen tot de spreekkamer van de oncoloog. “Voorheen namen de meeste patiënten een of meer familieleden mee naar een belangrijk consult. Dat kan nu niet meer. Ik vind het mooi om te zien wat patiënten zelf bedenken om hun naasten er toch bij te laten zijn. Vaak heeft iemand bij binnenkomst al een smartphone met een open video- of audioverbinding bij zich. In het begin moest ik daar even aan wennen maar al gauw werd het een automatisme om regelmatig te checken of ook voor de mensen aan de andere kant van de lijn alles duidelijk is.”

Risico’s afwegen
Ook kijkt Karin kritischer dan voorheen naar de noodzaak om een patiënt voor een consult naar het ziekenhuis te laten komen. “Ik ben sinds de uitbraak van het coronavirus nog scherper op het afwegen van risico’s voor de patiënt. Sommige chemokuren hebben weinig bijwerkingen en dan is een telefonisch consult een prima alternatief. De overgang naar digitale consulten of een combinatie van live en digitaal contact werkt overigens wel het best als je een patiënt al wat langer kent. Ik bespreek altijd met de patiënt wat hij of zij wil. Die krijgt daardoor meer regie. Ook kijken we goed of meerdere afspraken gecombineerd kunnen worden, zodat iemand maar één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. We gaan nu nog meer voor de juiste zorg op het juiste moment.”

Heftige situaties
Voor Karins patiënten zijn de gevolgen van corona verschillend. “Voor sommigen geldt dat ze sowieso al heel voorzichtig waren met sociale contacten. Omdat ze door de chemo een verminderde weerstand hebben. Zij geven soms aan dat ze nu meer begrip van hun omgeving krijgen, omdat die aan den lijve ervaren wat het met je doet als je constant afstand moet houden en in je bewegingsvrijheid wordt beperkt. Maar ik zie ook veel verdrietige en heftige situaties. Bijvoorbeeld als iemand in de laatste levensfase niet meer mag knuffelen met dierbaren. Dat gaat me dan enorm aan het hart.”

Jongleren
“De coronacrisis heeft me weer extra doen beseffen hoe belangrijk het is om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn, als mens en als samenleving. We kunnen zomaar te maken krijgen met een virus dat mensen doodziek kan maken. Daar moeten we goed op inspelen. Maar tegelijkertijd moeten we er óók scherp op blijven dat er voldoende aandacht, capaciteit en geld beschikbaar blijft voor mensen met andere aandoeningen. Want die zijn net zo belangrijk. Kortom, het is een continu jongleren met prioriteiten.”

Maak je je zorgen over je gezondheid?
Op Kanker.nl vind je een overzicht van klachten die kunnen wijzen op kanker. Blijf er niet mee rondlopen, maar neem contact op met je huisarts. Als je wordt behandeld aan kanker, raadpleeg dan ook altijd je behandelaar als je je zorgen maakt.

Persoonlijke verhalen over kanker in coronatijd

Pers

Woordvoering
Akke Albada (IKNL):  06-18418667
Mischa Stubenitsky (KWF): 06-24512363

Persberichten
Wereldkankerdag 2021 (IKNL | KWF)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Webmaster
info@wereldkankerdag.nl

Over de campagne

Deze campagne is een initatief van:
IKNL
IPSO
Kanker.nl
Catharina Ziekenhuis
KWF Kankerbestrijding

Het wordt ondersteund door vele partnerorganisaties in het land.

Steun de campagne
Download digitaal promotiemateriaal
Meld je Wereldkankerdagevenement aan

uicc