Wereldkankerdag 2022 zit erop. Maar ook alle andere dagen van het jaar sta je er als patiënt, naaste of nabestaande niet alleen voor. De ruim 300 organisaties die samen Wereldkankerdag onder de aandacht hebben gebracht, spannen zich het hele jaar door in voor preventie, onderzoek, behandeling en psychosociale (na)zorg. Je vindt ze hier.

Zoek je informatie over kanker of wil je je verhaal delen met lotgenoten? Bezoek dan kanker.nl. Je kunt voor een luisterend oor ook bellen met de Geraakt-door-kankerlijn: alle dagen van de week van 16.00 tot 22.00 uur. Het nummer is 085-0043444 en anoniem bellen mag.
header wereldkankerdag2021
Kanker raakt iedereen.
Jou dus ook.

Geen genezing, toch kwaliteit

Een online symposium voor zorgprofessionals, met als thema: Geen genezing, toch kwaliteit. Zorgen voor kwaliteit van leven in de oncologische zorg.

Met onder meer de laatste stand van zaken geven over immunotherapie bij longkanker en radiotherapie in de palliatieve zorg. Ook staan we stil bij off-label gebruik van medicatie en hoe te handelen bij dyspneu in de laatste levensfase. Naast deze medische kennis willen we ook stil staan bij het zorgen voor jezelf als zorgverlener. Hoe hou je jezelf staande? We ronden het symposium af met een verhaal van een nabestaande die ons meeneemt in haar ervaring met de zorg rondom haar moeder die niet meer beter kon worden.

Programma

  • 13.20 – 13.30 uur: Welkom
  • 13.30 – 14.00 uur: Longkanker en ontwikkeling - José van Erk en Berdien Kooijman (long-oncologieverpleegkundigen Adrz)
  • 14.00 – 14.30 uur: Radiotherapie als palliatie - Diana de Ronde (Physician Assistant van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut)
  • 14.30 – 15.00 uur: Hoe houd je jezelf staande als zorgverlener in de palliatieve zorg? -Prof. Dr. Jolanda de Vries (medisch psycholoog, hoogleraar Tilburg University leerstoel Kwaliteit van leven en tevens lid raad van bestuur Adrz)
  • 15.00 – 15.15 uur: Pauze
  • 15.15– 15.45 uur: Up to date in de palliatieve zorg: hoe te handelen bij dyspneu in de laatste fase en valkuilen bij palliatieve sedatie - Ellen Janssens-van Vliet (Internist-Oncoloog Adrz)
  • 15.45 – 16.15 uur: Off-label gebruik van medicatie in de palliatieve zorg: Kwalijk of een kans? - Marijke Speelman-Verburgh (Huisarts Zierikzee), verbonden aan Hospice Kaaskenshuis en consulent palliatieve zorg in Zeeland.
  • 16.15 – 16.45 uur: Mijn moeder is dood - Anne de Pagter (Nabestaande/Kinderarts-Hematoloog)

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en V&VNVS.

Meer informatie en aanmelden
Website ADRZ

Over dit Wereldkankerdagevenement

Aanvang vrijdag 4 februari 2022 13:00
Eind vrijdag 4 februari 2022 17:30
Locatie Online
Regio - Online, Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland

Locatie-informatie - Online

Dit evenement vindt online plaats. Wanneer aanmelding vereist is, verloopt dat via de organisator van het evenement. Check ook altijd vooraf nog even de website van de organisator voor eventuele wijzigingen.

Pers

Woordvoering
Akke Albada (IKNL):  06-18418667
Annebel Schipper (KWF): 06-53736783

Persberichten: 
Wereldkankerdag 2022: 124.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2021

Eerdere jaren
2021 (IKNL | KWF) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Webmaster
info@wereldkankerdag.nl

Over de campagne

Deze campagne is een initatief van:
IKNL
IPSO
Kanker.nl
Catharina Ziekenhuis
KWF Kankerbestrijding
NKF

Het wordt ondersteund door vele partnerorganisaties in het land.

Steun de campagne
Download digitaal promotiemateriaal
Meld je Wereldkankerdagevenement aan

uicc