header wereldkankerdag2021
Kanker raakt iedereen.
Jou dus ook.

Happen naar de veiling van THS Barneveld

De Toon Hermans Salon nodigt iedereen die psychosociale zorg bij kanker een warm hart toedraagt uit om deel te nemen aan een veiling, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. 
Je kunt een tafel 'kopen', en onder het genot van een driegangendiner bieden op de kavels, waaronder schilderijen, knuffels, etentjes en een ballonvaart of helikoptervlucht.

Wat is de Toon Hermans Salon?
De diagnose kanker is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van iedereen die met kanker te maken heeft. Emoties als angst, verdriet onzekerheid, zorgen en twijfel geven aan hoe psychisch en sociaal belastend kanker kan zijn. De Toon Hermans Salon Barneveld biedt steun, aandacht en geborgenheid  aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker bij zichzelf of bij hun directe naasten. 

Locatie
Bibliotheek Barneveld
Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld

Meer informatie
Website Toon Hermans Salon Barneveld

Over dit Wereldkankerdagevenement

Aanvang vrijdag 4 februari 2022 19:30
Eind vrijdag 4 februari 2022 21:30
Locatie Barneveld
Regio Gelderland

Pers

Woordvoering
Akke Albada (IKNL):  06-18418667
Annebel Schipper (KWF): 06-53736783

Persberichten
Wereldkankerdag 2022 (verschijnt 3 februari)

Eerdere jaren
2021 (IKNL | KWF) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Webmaster
info@wereldkankerdag.nl

Over de campagne

Deze campagne is een initatief van:
IKNL
IPSO
Kanker.nl
Catharina Ziekenhuis
KWF Kankerbestrijding
NKF

Het wordt ondersteund door vele partnerorganisaties in het land.

Steun de campagne
Download digitaal promotiemateriaal
Meld je Wereldkankerdagevenement aan

uicc